Wet-Treat  3011
Tanımı   : Hızlı Çöktürücü
Açıklaması   : Havuz sularındaki askıda katı maddeleri çöktürerek veya floklaştırark uzaklaştırılmasını sağlayan sıvı bir üründür.
Kullanımı   : % 10'luk çözeltiler halinde hazırlanır ve her 10m3 su için 50-100 gram dozlanır dozlama sırasında çalıştırılan sirkilasyon sistemi daha sonra durdurularak çökmenin gerçekleşmesi beklenir. Çökeltiler dip süpürgesi ile temizlenir işlem öncesi pH ayarlaması yapılır.
Ambalaj   : 130 kg