Wet-Treat  3009
Tanımı   : Yosun Önleyici ve Öldürücü
Açıklaması   : Klor içermeyen qoaterner amonyum tuzları bazlı sıvı bir üründür Özelliği yosun önlemde kullanılan uzun etkili bir algasittir.
Kullanımı   : İlk kez devreye alına havuzlarda bir fırça yardımı ile temizlenmiş havuz duvarlarına sürülerek yada püskürtülerek uygulanır Düzenli kullanımda her 10 m3 su başına haftada bir iki defa 25-50 ml ilave edilir.
Ambalaj   : 30 kg