Wet-Treat  3007
Tanımı   : Şok klorlama (stabilizatörsüz)
Açıklaması   : % 65-70 aktif klor içeriği olan gerek sürekli gerekse şok klorlama amaçlı olarak kullanılabilen granür yapılı dezenfeksiyon ürünüdür
Kullanımı   : Sürekli klorlamada her 10m3 su için 20-40 gram şok klorlamada ise her 10m3 su için 150gr dozlanır. serbest klor seviyesi 0,8-1,5ppm 'de tutularak dezenfeksiyon ssağlanır. içeriği olan Ca (OCI) 2 (kalsiyum hipoklorit) içme suyu dezenfeksiyonu için de FPA (environmental protection Agency) farafında onaylanmıştır.
Ambalaj   : 40-45 kg