Wet-Treat  3006
Tanımı   : Hızlı dezenfeksiyon stabilizatör
Açıklaması   : % 56-60 aktif klor içeriği olan gerek sürekli gerekse şok klorlama amaçlı olarak kullanılabilen ranül yapılı dezenfeksiyon ürünüdür.
Kullanımı   : Sürekli klorlama her 10m3 su için 20-40 şok klorlamada ise 10m3 su için 120-180 gram dozlanır serbest klor seviyesi 0,8-1,5ppm'de dezenfeksiyon sağlanır.
Ambalaj   : 25 kg