Wet-Treat  3000
Tanımı   : Sıvı Klor
Açıklaması   : % 12-15 aktif klor içeren ve havuzlarda gerekli temizliği sağlayan sıvı halde bir üründür. Gerek sürekli gerekse de şok klor uygulaması için kullanlır
Kullanımı   : Dozaj pompası yardımı ile veya manuel olarak havuz yüzeyine veya denge tankına eklenir.
Ambalaj   : 35 kg